Har du frågor eller vill veta mer kontakta:
Kjell Borneland
Storgatan 28
645 30 Strängnäs
Tel. +46-152-181 82
Fax. +46-152 - 181 84
reslust@swedasia.com
 
 

 
 
Kraft & Kultur
Swed-Asia Travels
Artitektkopia
KCRacing
Artamus Consulting
JM
Production: Artamus Consulting