Bakgrund:
Hemja är en liten by med ca 500 invånare beläget nära Himalayas snöklädda berg.
Den närmaste staden är den kungliga sommarstaden Pokhara 230 kilometer väster om huvudstaden Kathmandu, Nepal.
Byborna i Hemja utnyttjar en allmän brunn för dricksvatten. Troligtvis är dricksvattnet infekterat, eftersom många skolbarn liksom föräldrar regelbundet har återkommande mag och tarmsjukdomar
Brunnen, vilken sedan flera år tillbaka byggts av kinesiska biståndsmedel behöver nu en ordentlig upprustning, inga ekonomiska medel finns för närvarande till detta. I bostadshusen finns ingen centralvärme eller rinnande vatten.
Vintertid är det ofta mycket kallt i bostadshusen. Befolkningen i byn liksom byskolans lärare och elever, lever och arbetar under mycket enkla förhållanden och är därför ständigt i behov av utomstående hjälpinsatser.

Ingen sjukvårdsutrustning eller sjukvårdskunnig person finns att tillgå i Hemja eller i angränsande byar inom en radie av 25 – 50 kilometer från Pokhara.
Endast ett fåtal människor från de olika byarna har ekonomiska resurser eller möjligheter att träffa en läkare eller att få vård.

Swed-Asia Travels har under lång tid medverkat till ekonomiskt hjälp för Snow View English Boarding School, Hemja`s byskola. Den verksamheten utökar vi nu med fler kraftfulla insatser som skall komma skolan och hela befolkningen i Hemja samt närliggande byar till hjälp.
Swed-Asia Travels har tidigare genom vårt stora kontaktnät kunnat skänka skolböcker, pennor, sagoböcker, skrivmaskiner, leksaker, pussel, kläder, skor och sportartiklar mm till skolan.
Utöver detta har vi även ombesörjt att en grundlig tandläkarundersökning kommit till stånd för samtliga 225 skolbarn och alla barns föräldrar.

Donation av Ambulans till Nepal:
Från ett landsting i Sverige har vi nu erhållit en bättre begagnad ambulans och genom sponsring har vi köpt ut ytterligare en AMBULANS, vilka nu skall köras till Hemja Village i Nepal för att där överlåtas. Resan tar ca tre veckor från Sverige.
Mottagare av ambulansen i Nepal är en lokal välgörenhetsorganisationen H.E.L.P. HIMALAYA, vilken grundats på initiativ av Kjell Borneland & Tina Höijer på Swed-Asia Travels. Organisationens medlemmar har ett stort social engagemang och inser det stora behovet av aktiv människohjälp på landsbygden.
”HELP HIMALAYA” tar över ansvaret för den donerade ambulansen på plats i Nepal. Organisationen står även för den utbildning och lön för de sjukvårdskunniga chaufförer av ambulansen som är nödvändigt.

De avlägsna byarna får nu den sjukvårdshjälp som tidigare aldrig funnits. En hjälp som så väl behövs i de fattiga byar dit vårt bistånd riktar sig. En hjälp som kommer att rädda många liv!

Ambulansen skall köras landvägen. Start från Strängnäs 16 juni, 2004 genom Europa-Turkiet-Iran-Pakistan-Indien – till Hemja i Nepal. Nio personer inklusive följebil utöver ambulansen är inblandade i denna långa resa och beräknar vara framme i Nepal efter ca tre veckor.
Stor Karta »
 
Kraft & Kultur
Swed-Asia Travels
Artitektkopia
KCRacing
Artamus Consulting
JM
Production: Artamus Consulting